ფორუმები

ფორუმები არის ღონისძიებები, სადაც განიხილება აქტუალური თემები და პრობლემები, ასევე მუშავდება ახალი იდეები და გადაწყვეტილებები საქმიანობის სხვადასხვა სფეროში. ფორუმები ფართო სპექტრიდან სპეციალიზებულამდეა და ხშირად მოიცავს მოწვეული ექსპერტების პრეზენტაციებს, პანელის დისკუსიებს და ქსელურ ღონისძიებებს.

Posted Under: