სემინარები

სემინარები არის საგანმანათლებლო ღონისძიებები, რომლებიც მოიცავს ლექციებსა და პრაქტიკულ სავარჯიშოებს კონკრეტულ თემაზე. მაგალითად, ახალი ტექნოლოგიების ან უნარების სწავლა. სემინარების ჩატარება შესაძლებელია როგორც კონფერენციის ფარგლებში, ასევე ცალ-ცალკე. ისინი შეიძლება იყოს როგორც უფასო, ასევე ფასიანი.

Posted Under: