სასწავლო სესიები

ტრენინგები არის ღონისძიებები, სადაც მონაწილეები იყენებენ გარკვეულ უნარებს ან შესაძლებლობებს, როგორიცაა კომუნიკაცია, ლიდერობა, გაყიდვები ან დროის მენეჯმენტი. ღონისძიებები ხშირად იმართება კორპორატიული ტრენინგის ფარგლებში და შეიძლება იყოს როგორც შიდა, ასევე ღია გარე კომპანიების მონაწილეობისთვის.

Posted Under: