კონფერენციები

კონფერენციები არის ღონისძიებები, სადაც სხვადასხვა კომპანიებისა და ორგანიზაციების წარმომადგენლები იკრიბებიან, რათა განიხილონ თავიანთი ინდუსტრიის მიმდინარე ტენდენციები და პრაქტიკა. ეს აქტივობები შეიძლება განხორციელდეს სხვადასხვა დონეზე, ადგილობრივი კონფერენციებიდან საერთაშორისო ფორუმებამდე და მოიცავს ექსპერტების, კომპანიების პრეზენტაციებს, პანელის დისკუსიებს.

Posted Under: