გამოფენები

გამოფენები არის ღონისძიებები, სადაც კომპანიები აჩვენებენ თავიანთ პროდუქტებს, სერვისებს ან ახალ შემუშავებებს და უზიარებენ გამოცდილებას კოლეგებსა და მომხმარებლებს. გამოფენები შეიძლება ჩატარდეს როგორც ცალკე, ასევე საკონფერენციო ან საგამოფენო ცენტრის ფარგლებში  და შეიძლება მოიზიდოს ფართო აუდიტორია.

Posted Under: